Các nhà nghiên cứu ở đại học Carnegie Mellon đang làm việc trên một hệ thống AI có thể đọc được những suy nghĩ phức tạp của con người bằng cách sử dụng kỹ thuật dịch ngược các tín hiệu được não gửi đi.

Thử nghiệm được tiến hành trên máy chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI). Theo đó, các nhà nghiên cứu thu thập các dữ liệu cần thiết rồi cung cấp chúng cho các thuật toán machine learning để máy tính định vị vùng não sử dụng tạo nên các suy nghĩ phức tạp.

Kết quả thu được rất ấn tượng: các nhà khoa học đã tái hiện được vị trí và cách thức của các vùng não kích hoạt khi xử lý 240 sự kiện phức tạp, từ con người đến nơi chốn và cả những hành động vật lý hoặc quan hệ xã hội vô hình.

Nhờ hiểu được những kích hoạt này mà thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng ảnh scan não để phán đoán những gì con người đang nghĩ lúc đó, liên kết chúng với nhau tạo nên một câu có nghĩa.

Khi chọn ra 239 câu trong những câu phức tạp này và đưa cho AI ảnh scan não bộ tương ứng, thuật toán có thể xoay xở thành công để dự đoán suy nghĩ với độ chính xác lên đến 87%.

Hệ thống AI này cũng có thể làm ngược lại, nhận một câu và lựa ra hình ảnh chính xác cách nó dự đoán suy nghĩ được phản ánh trong não bộ con người.

Nguồn: Engadget

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here