Microsoft đang tiến hành cập nhật Skype với một số thay đổi thiết kế dành cho Windows và một vài cải tiến khác cho 2 môi trường iOS và Android.

Với Windows, Skype mới không còn nút trình đơn “hambuger” để thay bằng các cửa sổ nổi cho trình đơn thiết lập, cộng thêm các emoji trong các nội dung trò chuyện.

Người dùng iOS và Android thì có các theme mới, trong đó có một theme tối rất phù hợp cho nhắn tin vào ban đêm, và các màn hình AMOLED như Samsung Galaxy S8.

Microsoft cũng khôi phục thanh trạng thái cũ trên màn hình chính của Skype, giúp người dùng thấy được bạn bè nào đang online. Người dùng cũng có thêm tính năng chia sẻ trực tiếp file giữa Windows, iOS và Android nữa.

Nguồn: mspoweruser.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here