Accenture là một startup vừa được trao bằng sáng chế liên quan đến một “giải pháp chuỗi khối có thể chỉnh sửa được”.

Ra mắt đầu năm 2016, công ty dịch vụ chuyên nghiệp này đã nỗ lực tạo ra một công nghệ chuỗi khối được cấp phép (permissioned blockchain) cho phép các bên chỉnh sửa dữ liệu trong trường hợp phát hiện ra lỗi hoặc gian lận trên hệ thống.

Động thái này đã gây ra những chỉ trích từ một số nhà quan sát, trong đó có những người đặt ra câu hỏi liệu một cơ sở dữ liệu phân tán có còn cần thiết nếu như mất đi các đặc tính chống can thiệp của nó.

Tuy nhiên, bằng sáng chế đầy đủ đã mô tả chi tiết cách thức hoạt động trong thực tế của hệ thống. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, một hoặc nhiều bên liên quan sẽ có quyền nắm giữ một mã khoá kiểm soát bí mật. Trong một số trường hợp, nhiều cá nhân có thể nắm giữ những phần khác nhau của bí mật này, nghĩa là bất kỳ truy cập nào can thiệp vào sổ cái này phải được sự chấp thuận của tập thể.

David Treat, Giám đốc điều hành mảng ứng dụng chuỗi khối của Accenture, cho biết công nghệ chuỗi khối có thể chỉnh sửa của công ty “tập trung vào cách thức giải quyết mọi sự cố xảy ra nhằm giúp hoàn thiện công nghệ này”.

Treat cũng cho biết “công nghệ chuỗi khối có thể chỉnh sửa” của công ty vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, Accenture sẽ tiếp tục “kiện toàn nguyên mẫu công nghệ này trong tương lai”. Ông cũng nhắc đến khả năng cao nhất là công ty sẽ mở mã nguồn cho công nghệ này.

Theo Coin Desk

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here