MasterCard vừa đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho “Phương pháp và Hệ thống thanh toán nhanh sử dụng các khoản bảo lãnh được ghi lại”.

Về cơ bản, đây là sáng chế cho một hệ thống tương tự chuỗi khối với tính năng thanh toán tức thời. Tuy nhiên, đây không phải là một phiên bản nhái mà là một bằng sáng chế có ứng dụng sổ cái giống như công nghệ chuỗi khối sẵn có nhằm lưu trữ và quản lý các giao dịch quốc tế một cách chóng vánh.

Mặc dù bản mô tả của Mastercard không đề cập đến chuỗi khối, công ty vẫn dự định áp dụng công nghệ này trong quy trình của mình khi mô tả một bước trong đó là “dữ liệu bảo lãnh thanh toán được lưu trữ trong phần tử bên thứ ba, bao gồm trong các thông điệp giao dịch nhận được với ít nhất một định danh chuỗi khối và

  • khoá công khai (public key) hoặc
  • địa chỉ nơi đến,

Ở đây hồ sơ bảo lãnh thanh toán là giao dịch chuỗi khối để chi trả số tiền giao dịch được lưu trữ trong phần tử dữ liệu thứ hai trong thông điệp giao dịch đã nhận đến

  • địa chỉ nơi đến hoặc
  • một địa chỉ nơi đến kết hợp với khoá công khai,

Và hệ thống máy tính chính là điểm mấu chốt trong một mạng lưới chuỗi khối tương ứng với định danh trong mạng đó.

Chắc chắn đây là cách nói ngụ ý, nhưng về cơ bản nó có nghĩa là họ sẽ lưu trữ hồ sơ giao dịch theo một số dạng bất biến.

MasterCard đã nghiên cứu công nghệ chuỗi khối từ lâu, trước khi CEO của họ chỉ trích công khai bitcoin. Xu hướng “bỏ qua” tiền ảo trong một cuộc thảo luận chuỗi khối không phải là mới và sẽ khó dừng lại chỉ trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, hiệu quả của điều này tới đâu thì còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Theo Tech Crunch

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here