Liên Hợp Quốc vừa thành lập một văn phòng mới tại Hà Lan nhằm giám sát và nghiên cứu sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Văn phòng mới sẽ thu thập thông tin về cách thức mà công nghệ này đang tác động đến thế giới.

Bên cạnh tập trung đặc biệt vào tìm hiểu mối liên hệ giữa cách thức hoạt động của AI với an ninh toàn cầu, các nhà nghiên cứu còn giám sát tác động của nó và ngành tự động hóa tới nguy cơ việc làm của con người.

Irakli Beridze, một cố vấn chiến lược cấp cao của LHQ sẽ là người dẫn dắt các hoạt động của văn phòng. Ban đầu chỉ cần 2 hoặc 3 nhân viên để triển khai hoạt động của của họ tại La Hague, nhưng dự kiến nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục mở rộng sau khi dự án đã thiết lập mục đích rõ ràng.

Beridze cho biết việc tiếp cận công nghệ AI trong mối liên hệ với an ninh toàn cầu sẽ là ưu tiên hàng đầu của văn phòng. Ông cũng cho biết tốc độ phát triển công nghệ AI là mối quan tâm chính của họ hiện nay.

Ông giải thích: “Điều này có thể gây ra sự bất ổn nếu xã hội không thích ứng kịp thời. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là thiết lập một mạng lưới các chuyên gia từ các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức chính phủ. Chúng tôi chắc chắn không muốn đưa ra một lệnh cấm hoặc kiềm chế sự phát triển không ngừng của công nghệ tìm hiểu xem công nghệ mới có thể đóng góp ra sao vào mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Để làm được việc này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng các dự án cụ thể chứ không phải chỉ nói suông”.

Động thái của LHQ diễn ra sau khi Elon Musk và nhiều nhân vật cấp cao khác trong thế giới AI kêu gọi tổ chức này ban hành các luật định đối với sự phát triển vũ khí thông minh hay “robot giết người”. Bên cạnh đó là một mối lo khác về nguy cơ robot ngày càng cướp mất việc làm của con người trong các ngành sản xuất và xây dựng.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây đã công bố một báo cáo ước tính hơn nửa triệu công việc trong ngành xây dựng sẽ bị thay thế bằng robot vào cuối thập kỷ tới. Ngay cả văn phòng LHQ cũng phải cắt giảm các công việc để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của AI. Cuộc đua phát triển công nghệ AI tốt hơn và thông minh hơn chắc chắn đang diễn ra với các kết quả mà chúng ta không thể lường trước được.

Theo Interesting Engineering

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here