Google đang tăng cường bảo mật cho các ứng dụng G Suite dành cho doanh nghiệp với một tính năng gọi là danh sách trắng OAuth chọn lọc (Selective OAuth whitelisting).

Từ nay, Goolge sẽ cho phép các quản trị viên được quyền chỉ định cụ thể ứng dụng thứ bên 3 nào được phép truy cập vào dữ liệu của các tổ chức doanh nghiệp. Điều này nhằm làm giảm các nguy cơ hổng bảo mật.

Khi danh sách trắng OAuth được kích hoạt, G Suite sẽ phân loại tất cả các phần mềm được chấp thuận hoặc từ chối và dữ liệu tương ứng mà nó được phép (hoặc ngăn chặn) truy cập. Quản trị viên có thể kiểm soát các tài khoản sử dụng một ứng dụng, ngăn việc cài đặt tùy tiện hoặc áp đặt các quy tắc chung cho Gmail, Ổ đĩa, Lịch và Danh sách liên hệ, giúp hạn chế các ứng dụng độc hại.

Năng lực kiểm soát mới này sẽ đi kèm với những cải tiến bảo mật khác của Google như các hướng dẫn nhằm giảm dần lượng ứng dụng G Suite đạo nhái và bắt đầu đánh giá các phần mềm web yêu cầu dữ liệu người dùng. Trước đó, hãng này đã phát hành các công cụ ngăn ngừa mất dữ liệu cho Gmail và Drive bằng cách quét các mail gửi đi và file chia sẻ chứa dữ liệu nhạy cảm.

Họ cho biết những biện pháp triển khai hiện nay đã giúp hạn chế số lượng người dùng bị lừa đảo quy mô lớn xuống dưới 0,1%.

Google sẽ bắt đầu thực hiện các cập nhật trên thành từng bước trong vài ngày tới.

Nguồn: Digital Trends

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here