Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, Facebook muốn định hướng lại sứ mệnh của họ tập trung vào việc gắn kết cộng đồng. Hãng này tuyên bố “trao cho mọi người sức mạnh để xây dựng cộng đồng và đưa thế giới xích lại gần nhau hơn”.

Nó là nơi để những người có cùng sở thích có thể tập hợp, học hỏi những quan điểm khác nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đây là một trong những trọng tâm lớn nhất của công ty tại thời điểm này.

Tuy nhiên, theo Zuckerberg và các cộng sự, tạo ra một nền tảng tốt cho cộng đồng không khó bằng việc quản lý các mặt trái không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển.

Zuckerberg cho rằng Facecbook có “trách nhiệm phải làm nhiều hơn” với phạm vi ảnh hưởng khổng lồ, để giúp những cá nhân lẻ loi trong cộng đồng đưa ra tiếng nói của mình.

Thực tế cho thấy trong 1 tỷ người dùng Facebook, hầu như ai cũng đang tham gia vào một hoặc một vài nhóm nào đó. Khi các nhóm này phát triển đến một mức độ nhất định, chúng bắt đầu thu hút sự chú ý của công luận.

Nhưng chỉ 10% trong số này là “nhóm có ý nghĩa”, hỗ trợ cho sự phát triển của cá nhân hoặc tập hợp cùng nhau vì mục đích cao cả.

 

Vì lý do đó, Facebook muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các đề xuất nhóm hữu ích hơn cho người dùng; qua đó lại càng tác động làm cho Facebook càng phổ biến hơn.

Nguồn: Hot Hardware

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here