Cơ quan cạnh tranh Liên bang Đức (FCO) đang điều tra mối liên hệ giữa mức độ phổ biến của Facebook với việc có hay không lựa chọn của người dùng, ngoài việc đồng ý các thỏa thuận và điều kiện của Facebook.

FCO cho rằng Facebook đang lan rộng, nhưng không có quyền để truy cập một số thông tin cá nhân nhất định. Do đó, cần phải có các động thái bảo vệ quyền cá nhân người dùng tại đây, cơ bản cũng là thực thi các quy định chống độc quyền ở Châu Âu.

Thông tin này xem ra sẽ ảnh hưởng đến Facebook, nơi đang có nguồn thu 27 tỷ đô từ quảng cáo, chủ yếu nhờ thu thập nhiều thông tin cá nhân.

 

Nguồn: Gizmodo

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here