Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có 1 chia sẻ cùng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương để khuyến khích các công chức nên bày tỏ các chính kiến, phản hồi các thông tin “phản biện” trên mạng xã hội Facbook.

Ông Huỳnh Đức Thơ là lãnh đạo đầu tiên của Đà Nẵng cổ vũ cán bộ công chức nên sử dụng hiệu quả mạng xã hội Facebook.

Chia sẻ này được ông Huỳnh Đức Thơ đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng diễn ra hôm nay 28/7/2017.

Ông Thơ nhấn mạnh: “Cán bộ, chuyên viên thành phố dùng Facebook rất nhiều, song việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ, phản hồi thông tin, trình bày chính kiến của mình về các vấn đề của thành phố còn rất ít”.

Theo đó, ông Thơ kêu gọi các cán bộ công chức Đà Nẵng “nên mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình để ủng hộ, chia sẻ, lan tỏa các chủ trương, chính sách đúng đắn của thành phố, miễn là không nói gì sai thôi…”. Những ý kiến này, bao hàm cả các góp ý, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Thơ cũng lưu ý, việc sử dụng Facebook của cán bộ công chức quan trọng nằm ở cách thức, ngôn ngữ, sao cho có thể khai thác tốt để sử dụng Facebook và các mạng xã hội khác thành những kênh thông tin, tương tác tốt với xã hội. Về thời gian sử dụng, ông Thơ nhắc nhở các công chức không nên lạm dụng thời gian làm việc để đăng nhập Facebook, nhưng trong giờ làm việc cũng có thể tranh thủ vài phút.

Đặc biệt với những thông tin loan truyền trên mạng nhưng sai lệch, không đầy đủ, các công chức cần có ý kiến phản biện, cung cấp cung cấp thêm thông tin để cộng đồng hiểu đúng và đầy đủ.

Đây là lần đầu tiên, một lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng công khai vận động đội ngũ cán bộ công chức nên sử dụng Facebook và các mạng xã hội theo hướng tích cực, khác với những dư luận và tâm lý ngần ngại sử dụng mạng xã hội này, thậm chí có ý kiến đề xuất cấm đoán.

Thanh Nguyên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here