Doc.ai là một startup trong lĩnh vực y tế với mục tiêu xây dựng một nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên đối với hồ sơ y khoa của bệnh nhân dựa trên công nghệ chuỗi khối.

Nhóm các nhà đầu tư dự án này hy vọng có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp y tế bằng cách mang “bác sĩ’ AI lên tất cả các smartphone của người dân. Với việc sử dụng công nghệ chuỗi khối, nền tảng này có khả năng thu thập được một lượng dữ liệu y học khổng lồ trên toàn cầu và tạo ra những hiểu biết sâu sắc từ những thông tin này.

Bên canh đó, công nghệ machine learning sẽ giúp phân tích và xử lý dữ liệu thu thập được nhằm đưa ra phản hồi cá nhân cho từng người dùng về các vấn đề sức khỏe của họ.

Sự giao thoa công nghệ AI và chuỗi khối

Việc kết hợp hai công nghệ đang phát triển (AI và chuỗi khối) cho thấy mục đích của ​​nhóm đầu tư Doc.ai mong muốn nền tảng của họ có thể trả lời các câu hỏi y khoa cho từng cá nhân (từ nguồn dữ liệu khổng lồ thu thập được) chỉ với một nút chạm.

Công nghệ AI của Doc.ai sử dụng một mạng lưới phân quyền, edge-learning để phát triển những hiểu biết dựa trên dữ liệu của từng cá nhân. Các tính toán deep learning có thể được thực hiện trên mạng lưới của Doc.ai hoặc ngay trên thiết bị cá nhân.

Giải pháp cho vấn đề sức khỏe

Nền tảng của Doc.ai có thể tạo ra những thay đổi căn bản trên thế giới đối với các bệnh nhân mắc một số bệnh nhất định hoặc các vấn đề mãn tính. Từ nay họ có thể theo dõi sức khoẻ của mình liên tục bằng cách đặt câu hỏi cho các “bác sĩ AI” trên smartphone cũng như bổ sung ngữ cảnh liên quan để làm rõ vấn đề.

Khuyến khích năng lực học hỏi của AI

Doc.ai sẽ tận dụng công nghệ chuỗi khối cho phép bất kỳ ai cũng có thể kết nối vào mạng lưới của họ để tự đào tạo AI cho riêng mình. Bằng cách phát hành các token dành cho mạng thần kinh của dự án, Doc.ai muốn thúc đẩy và cung cấp dữ liệu cho việc đào tạo này. Người dùng sẽ được tưởng thưởng cho hành động đó. Ngoài ra, những đồng token này cũng có thể được dùng để phát động một cuộc thi trên mạng lưới và tạo ra một giải thưởng cho các nhà khoa học dữ liệu.

Theo Coin Telegraph

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here