Giới công nghệ cho rằng công nghệ chuỗi khối có thể tạo ra những thay đổi lớn cho ngành công nghiệp an ninh mạng.

Nó không chỉ hiệu quả trong việc hỗ trợ giao dịch tiền ảo mà còn có thể được sử dụng để tăng cường các giải pháp bảo mật hiện có.

Travis Biehn, chuyên gia kỹ thuật vĩ mô của công ty phần mềm doanh nghiệp Synopsys, tin rằng công nghệ này có thể mang lại rất nhiều hứa hẹn trong ngành công nghiệp an ninh như sử dụng để cải thiện việc ghi nhận các giao dịch tài chính, cũng như trong việc kiểm soát truyền thông mạng, các thiết bị IoT và chuỗi cung ứng.

Công nghệ chuỗi khối ban đầu được dự định để trở thành một công cụ cho việc thúc đẩy nhanh các hoạt động trao đổi tiền tệ số như Bitcoin, Ethereum, Dash và các các loại tiền khác. Nó là một hệ thống sổ cái điện tử có bản chất phân tán trên hệ thống nhiều máy tính. Thông tin về các giao dịch được phân bổ trên khắp thế giới thông qua sự kết nối giữa các máy tính. Mỗi máy tính chạy phần mềm chuỗi khối đều có một bản sao đầy đủ của sổ cái phân cấp, nhờ đó loại bỏ bước trung gian như các phương thức giao dịch khác.

Theo chuyên gia Biehn, các hệ thống phân tán dựa trên công nghệ chuỗi khối có thể được sử dụng trong ngành an ninh mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực như các vấn đề về chuỗi cung ứng phần cứng và phần mềm. Ông cho rằng công nghệ này có tính minh bạch giúp giải quyết nhiều vấn đề phức tạp về an ninh mạng.

“Nếu bạn xem qua những phương pháp tiếp cận khác trong lĩnh vực này, ví dụ như chia sẻ một cơ sở dữ liệu, hoặc sử dụng một giao thức chủ-vị theo cách truyền thống, bất kỳ một bên nào trong chuỗi đó cũng có thể thay đổi kho dữ liệu bất cứ lúc nào. Trong những ứng dụng như định danh hoặc theo dõi chuỗi cung ứng, rõ ràng bạn không muốn khách hàng hoặc một đối tác cũ có thể can thiệp vào thay đổi tất cả thông tin trong sổ cái đó. “

Theo Coin Telegraph

If you’re inconsistent in how that you present information, it will show up on the affordable-papers.net exam and make it less difficult to decipher.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here