Hãng phát hàng game nổi tiếng vừa thông tin sẽ ngừng hỗ trợ Windows XP và Windows Vista trên hầu hết các trò chơi của hãng.

Theo đó, từ tháng 10 tới, những cái tên như World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone và Heroes of the Storm sẽ chỉ được hỗ trợ trên Windows 7 trở đi.

Vì vậy người chơi đang được khuyến khích nâng cấp Windows. Năm 2017 rồi, ai còn xài đồ cổ nữa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here